Waarde

De waarde van uw vastgoed wordt deels ontleent aan de functie die het heeft en in welke mate de markt daar vraag naar heeft. Inspelen op de juiste marktkansen in combinatie met de mogelijkheden die het pand kan bieden is waar wij ons op focussen.

Ruimtelijk

De fysieke kenmerken van een pand zijn essentieel in de mogelijkheden die het kan bieden en de beperkingen die er aan verbonden zijn. Het optimaal benutten of creëren van vierkantemeters en de uitstraling kan een grote invloed hebben op het verloop van de exploitatie.

Juridisch

De concepten voor een pand moeten vallen binnen de juridische kaders of beoordeeld worden op potentie tot afwijking van vigerende bestemmingsplannen. Er kan zowel waarde worden toegevoegd middels fysieke als functionele aanpassingen aan het pand.